Adobe InDesign CS6+CC

สร้างงานสิ่งพิมพ์ได้อย่างแบบมืออาชีพ

ภาพรวมของคอร์สเรียน

อธิบายการใช้ InDesign ตั้งแต่พื้นฐาน สร้างชิ้นงาน ใส่ข้อคซาม ใส่ภาพและวาดภาพประกอบ สี การใช้สี การสร้างตาราง ใช้หน้ามาสเตอร์ สร้างสารบัญ รันเลขหน้าหนังสือ การพิมพ์งาน แปลงเป็น PDF หรือ eBook และการ Package ชิ้นงาน

เนื้อหาในคอร์สเรียน

กองบรรณาธิการ Simplify

หลักสูตรที่อยากแนะนำเป็นอย่างยิ่ง เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลดีมาก เป็นระเบียบ หลักสูตรนี้เต็มไปด้วยการปฏิบัติจริงและมีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง

ราคาคอร์ส

InDesign

300 THB

Buy Now