AutoCAD

เขียนแบบกำหนดมาตราส่วน และพิมแบบได้อย่างลงตัว

รายละเอียดของคอร์สเรียน

คอร์สเรียนการใช้ AutoCAD ตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักส่วนการทำงานของโปรแกรม การกำหนดพื้นที่การทำงานและหน่วยวัด การเขียนแบบ การแก้ไขแบบ การทำงานกับข้อความ การทำงานกับวัตถุ การใช้เลเยอร์ การใส่ภาพประกอบ การบอกขนาดวัตถุ และการพิมพ์แบบ พร้อมไฟล์ตัวอย่างที่ทำตามได้ทันที

เนื้อหาในคอร์สเรียน

กองบรรณาธิการ Simplify

หลักสูตรที่อยากแนะนำเป็นอย่างยิ่ง เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลดีมาก เป็นระเบียบ หลักสูตรนี้เต็มไปด้วยการปฏิบัติจริงและมีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง

ราคาคอร์ส

AutoCAD

300 THB

Buy Now