ภาษา SQL

เรียนรู้ภาษา SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูลรองรับกับการพัฒนาแอพพลิเคชัน

ภาพรวมของคอร์สเรียน

SQL เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล โดยเป็นภาษามาตรฐาน ANSI มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพราะใกล้เคียงกับการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลได้ทั้ง Access, SQL Server, Oracle, DB2 และ MySQL เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล เช่น ระบบการลงทะเบียน คลังสินค้า งานบัญชี และเว็บไซต์

เนื้อหาในคอร์สเรียน

กองบรรณาธิการ Simplify

John Smith

Developer

หลักสูตรแนะนำเป็นอย่างยิ่ง เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลดีมาก เป็นระเบียบ หลักสูตรนี้เต็มไปด้วยการปฏิบัติจริงและมีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง

ราคาคอร์ส

use coupon

300 THB

Buy Now