Lightroom Classic CC

ทำเองได้! ปรับแต่งภาพถ่ายอย่างมืออาชีพ

ภาพรวมของคอร์สเรียน

คอร์สเรียนการจัดการและปรับแต่งภาพถ่ายด้วยโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เริ่มตั้งแต่การนำเข้าไฟล์ภาพ การค้นหาภาพ ครอป บิด หมุน ปรับโทนสี ลบจุดตำหนิ การใช้ฟิลเตอร์และ Presets การพิมพ์ภาพและ Export ภาพไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ

เนื้อหาในคอร์สเรียน

กองบรรณาธิการ Simplify

John Smith

Developer

หลักสูตรแนะนำเป็นอย่างยิ่ง เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลดีมาก เป็นระเบียบ หลักสูตรนี้เต็มไปด้วยการปฏิบัติจริงและมีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง

ราคาคอร์ส

use Coupons

300 THB

Buy Now