การใช้ Microsoft Project

บริหารและวิเคราะห์โครงการอย่างเป็นระบบในฉบับมืออาชีพ

ภาพรวมของคอร์สเรียน

วิดีโอสอนการออกแบบ/จัดการ และบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการทำงานในยุคปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากการสร้างโครงการ การเพิ่มและจัดการงาน บริหารทรัพยากร ติดตามความคืบหน้า และพิมพ์รายงาน

เนื้อหาในคอร์สเรียน

กองบรรณาธิการ Simplify

หลักสูตรที่อยากแนะนำเป็นอย่างยิ่ง เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลดีมาก เป็นระเบียบ หลักสูตรนี้เต็มไปด้วยการปฏิบัติจริงและมีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง

ราคาคอร์ส

Project 2013

300 THB

Buy Now