Python

ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้

รายละเอียดของคอร์สเรียน

เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เป็นภาษาที่ไวยากรณ์เข้าใจง่าย เขียนได้กระชับ รันโปรแกรมได้บนหลายแพลตฟอร์ม เป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้เริ่มต้นก้าวสู่นักพัฒนาโปรแกรม

รายการของเนื้อหาในคอร์สเรียน

กองบรรณาธิการ Simplify

หลักสูตรที่อยากแนะนำเป็นอย่างยิ่ง เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลดีมาก เป็นระเบียบ หลักสูตรนี้เต็มไปด้วยการปฏิบัติจริงและมีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง

ราคาคอร์สเรียน

python

300 THB

Buy Now