Visual C#

ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้

รายละเอียดของคอร์สเรียน

วิดีโอสอนที่นำเสนอเนื้อหาเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานหลักการการเขียนโปรแกรมภาษา C# การประกาศตัวแปร ตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุม การทำซ้ำ เมธอด เข้าใจคลาสและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ รวมทั้งการสร้าง Windows Application โดยเขียนโปรแกรมให้ทำงานร่วมกับคอนโทรลต่างๆ

เนื้อหาในคอร์สเรียน

กองบรรณาธิการ Simplify

John Smith

Developer

หลักสูตรแนะนำเป็นอย่างยิ่ง เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลดีมาก เป็นระเบียบ หลักสูตรนี้เต็มไปด้วยการปฏิบัติจริงและมีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง

ราคาคอร์ส

use coupon

300 THB

Buy Now