Vue.js

ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้

รายละเอียดของคอร์สเรียน

 เรียนรู้วิธีสร้างเว็บแอพพลิเคชันในฝั่งไคลเอนต์ด้วย Vue.js พร้อมวิธีตกแต่งหน้าตาแอพพลิเคชันโดยใช้ Bootstrap

เนื้อหาในคอร์สเรียน

กองบรรณาธิการ Simplify

John Smith

Developer

หลักสูตรแนะนำเป็นอย่างยิ่ง เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลดีมาก เป็นระเบียบ หลักสูตรนี้เต็มไปด้วยการปฏิบัติจริงและมีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง

ราคาคอร์ส

use coupon

300 THB

Buy Now