SCRATCH 3

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ ด้วยการต่อแผนภาพคำสั่งเหมือนจิ๊กซอว์

ภาพรวมของคอร์สเรียน

Scratch เป็นโปรแกรมที่มีภาพตัวละคร ฉากหลัง และเสียง ซึ่งให้เด็ก ๆ สามารถนำมาประกอบสร้างชิ้นงานแล้วเขียนโปรแกรมควบคุมให้ทำงานเป็นภาพเคลื่อนไหว นิทาน เรื่องราว และเกม การเขียนโปรแกรมจะใช้วิธีการต่อแผ่นภาพเหมือนจิ๊กซอว์ที่เด็กๆ เข้าใจง่าย

รายละเอียดของคอร์สเรียน

กองบรรณาธิการ Simplify

John Smith

Developer

หลักสูตรแนะนำเป็นอย่างยิ่ง เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลดีมาก เป็นระเบียบ หลักสูตรนี้เต็มไปด้วยการปฏิบัติจริงและมีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง

ราคาคอร์ส

scratch

300 THB

Buy Now